Sectragon

Säkerhetsleverantör med stort engagemang

Vi säkrar era fastigheter, arbetsplatser och miljöer

Vår vision

Nöjda medarbetare, kunder och kompromisslöst fokus på kvalitet.

En modern säkerhetsleverantör

Vi kan

Skapa stora mervärden för våra kunder genom hög kompetens, genuint engagemang från alla medarbetare och lyhördhet mot våra beställares önskemål och viljor

Vi vill

Ständigt utveckla våra medarbetare och skapa en inspirerande arbetsmiljö med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling

Vi bryr oss

En inspirerande, intressant och utmanande arbetsplats är för oss självklart. Vi arbetar aktivt för att ha friska, glada och välmående medarbetare som verkligen trivs på sin arbetsplats.

Strategiska mål

Medarbetare

Sectragon ska vara säkerhetsbranschens mest attraktiva arbetsgivare. Samtliga medarbetare ska känna stort engagemang och delaktighet i verksamheten, få gehör för sina tankar och idéer och erbjudas en inspirerande arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter.

Kvalitetssäkring

Våra leveranser och projekt ska kännetecknas som branschens mest säkra och kvalitativa. Samtliga medarbetare skall ha god utbildning och kännedom om kvalitetsarbete och vara väl insatt i Sectragons kvalitetsledningssystem. Du som beställare ska kunna känna stor tilltro till oss som leverantör.

Kompetens

Stor kompetens ska genomsyra hela bolaget. Sectragon arbetar hela tiden med vidareutbildning av medarbetare och ställer stora krav internt på verifierad kompetens och vilja till att fortsätta sin utbildning. Utomstående certifieringar av leverantörer och oberoende organ säkrar detta.

AFFÄRSMODELL

En kundorienterad och välorganiserad verksamhet anpassad för alla projektstorlekar

Vad vi vill uppnå

Vi ska maximera vår kundupplevelse från första kontakt till projektavslut och i våra leveranser skapa stora mervärden för våra beställare. Genom detta arbetssätt ska vi skapa säkerhetsbranschens mest kvalitativa och lönsamma företag och utgöra en one-stop-shop för säkerhetsteknik till offentliga och privata kunder.

Hur vi arbetar

Med kontor i Stockholm arbetar vi ut i landet dels genom egen personal och dels genom välbeprövade och kontrakterade samarbetspartners som alla ingår i våra kvalitetsledningssystem och styrs på samma vis som den egna verksamheten. Främst är det montage och installationstekniska tjänster som handlas upp av samarbetspartner så att Sectragon kan fokusera på det tekniskt komplexa och arbeta fullt ut med kvalitetssäkring av projektet


Kontakta oss

Ett kort mejl är första steget mot lösningen du söker.
Annars går det lika bra att ringa.