Sectragon

Sectragon säkrar anrika fastigheten Gamla riksdagshuset.

Nytt säkerhetssystem till den anrika kulturminnesfastigheten Gamla riksdagshuset beläget på Riddarholmen i Stockholm som inhyser Kammarrätten som hyresgäst.

AFFÄRSOMRÅDE

Integrerade säkerhetssystem

PLATS

Riddarholmen i Stockholm

BESTÄLLARE

Domstolsverket

Att göra nya installationer i en fastighet av mycket högt kulturellt värde kräver stora utmaningar som inte reguljära fastigheter ställer upp. Det mesta som skall göras blir därför speciallösningar som inte är annars vedertagna och det ställer stora krav på oss som leverantör.

I fallet Gamla riksdagshuset samordnas samtliga våra installationer och utföranden med antikvarie från Statens fastighetsverk som är fastighetsägare för att dessa skulle utföras korrekt. Det krävde stor lyhördhet från våra projektledare och tekniker som i varje moment behövde ta hänsyn till den antikvariska utmaningen som fastigheten ställde upp.

Ett nytt integrerat säkerhetssystem bestående av inbrottslarm, passersystem, vattenlarm, temperaturlarm, överfallslarm, kamerabevakning och signalutbyten med telefonisystem och domstolspresentationsteknik utfördes på Gamla riksdagshuset med Kammarrätten som brukare och systemägare.

Produktionstiden för projektet var 12 månader.

Referensprojekt

Förvaltningsrätten i Stockholm

Sectragon fick förtroendet att leverera ett helintegrerat säkerhetssystem till landets största domstol, Förvaltningsrätten i Stockholm, efter en tuff utvärderingsprocess

Varbergs tingsrätt

Efter en utvärderingsprocess som kravställde kvalitet, erfarenhet och kompetens blev Sectragon vald säkerhetsentreprenör för installation av integrerat säkerhetssystem

Strängnäs resecentrum

Ny kamerabevakning till Strängnäs resecentrum. Strängnäs har byggt nytt resecentrum som knutpunkt för regional tåg- och busstrafik och Sectragon anlitades för att säkra lokalerna