Sectragon

Nytt säkerhetssystem till Malmö stadsarkiv.

Ett prestigeprojekt åt Malmö stad är slutfört där Malmö stads stadsarkiv har fått nytt integrerat säkerhetssystem efter oerhört omfattande krav på säkerhet, kvalitetssäkring, personal och kompetens.

ERBJUDANDE

Integrerat säkerhetssystem

PLATS

Malmö

BESTÄLLARE

Norra Djurgårdsstaden

Sectragon valdes som leverantör efter en hård och omfattande utvärderingsprocess på 2 månader som var uppdelad i 3 steg. Stora krav ställdes på leverantörens tidigare erfarenhet, teknisk kompetens hos personalen och stor kundnöjdhet hos tidigare beställare.

Då befintliga systemet var föråldrat och inte längre höll den klassning som krävs för lokalerna valde kulturförvaltningen genom Malmö stad att byta ut systemet. Sectragon föreslog en integrerad lösning med ett gränssnitt istället för ett enskilt inbrottslarm, enskilt passersystem och enskilt kamerabevakningssystem vilket mottogs med glädje hos beställaren.

Arkivet är en stor och omfattande fastighet med över 35.000 m2 golvyta med fönsterpartier och dörrar i hela fasaden. Ett integrerat säkerhetssystem bestående av ett inbrottslarm, driftlarm, kameraövervakningssystem, porttelefoni, passersystem och olika styrningar till grindar levererades till fastigheten. Även grafisk presentationsmjukvara levererades med komplett ritningsunderlag för att väktare och personal snabbt ska kunna identifiera var i fastigheten larmet har lösts ut.

Projektet avslutades i december 2019 och totala produktionstiden var 7 månader. Sectragon har träffat ett 5-årigt serviceavtal med Malmö stad avseende anläggningen.

Referensprojekt

Gamla Riksdagshuset

Anrika fastigheten Gamla Riksdagshuset som inhyser Kammarrätten på Riddarholmen i Stockholm har gett Sectragon förtroende för komplett installation av nytt integrerat säkerhetssystem

Nacka Forum

Ny, omfattande, kamerabevakning till Nacka Forum och omslutande ytor i samverkansprojekt med Polisen, SL och Nacka kommun

Förvaltningsrätten i Stockholm

Sectragon fick förtroendet att leverera ett helintegrerat säkerhetssystem till landets största domstol, Förvaltningsrätten i Stockholm, efter en tuff utvärderingsprocess