Tjänster

Dörrautomatik

Behöver ni tillgänglighetsanpassa entréer, uppgångar eller kontor? Eller kanske vill ni enbart underlätta med automatisk dörröppnare? Hör av er till oss för hjälp!

Vi verkar för att alla ska få komma in i alla fastigheter - alltid.

Dörrautomatik

Att en fastighet eller byggnad är tillgänglig för alla besökare är A och O. För personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt att dessa krav uppfylls. Med dörrautomatik underlättar det för människor att ta sig in och ut ur byggnaden. Vi säljer flera högkvalitativa system som går att tillgänglighetsanpassa till er fastighet men även som går att integrera med andra företags allehanda system.

Vad är dörrautomatik?

Dörrar i en byggnad kan öppnas och stängas automatiskt genom att du styr det via olika rörelsesensorer eller genom ett passersystem. Att behöva öppna och stänga en dörr manuellt kan vara svårt vid stora leveranser när händerna är fulla, när man har en funktionsnedsättning, inte orkar öppna dörren på grund av muskelsvaghet eller när man av hygieniska skäl helst inte vill röra vid handtaget.
De olika sensorerna som får dörren att öppnas kan vara:

– Passersystem med bricka eller blipp
– Armbågskontakt
– Andra rörelsesensorer
– Knapp eller kodlösning.

Så fungerar det

Med ett automatiskt styrsystem kan en dörr öppnas utan att du behöver röra den. En fördel är också att ett redan befintligt passersystem eller porttelefon kan integreras med en automatisk dörröppnare, och detta kan vi på Sectragon hjälpa dig med. Om du redan har ett system som inte inkluderar dörrautomatik kan vi installera det så de fungerar tillsammans. Installation av dörrautomatik kan ske både inomhus och utomhus. Det passar till både enkeldörrar och pardörrar.

Lämpliga platser för dörröppnare

Dörrautomatik lämpar sig bäst där många människor kommer och går. Detta är vanligt vid entrédörrar i allmänna byggnader, vid ingång till butiker, i fastigheternas ytterdörrar när en kod slås in eller vid olika passager. Företag och myndigheter använder sig ofta av denna typ av system, så även skolor, universitet, restauranger och varuhus där dörröppnare för handikappade är särskilt efterfrågade. 

Från bostadsanpassat till offentlig miljö

Vår erkända dörrautomatik går lika bra att anpassa till bostäder som till offentliga miljöer. Alla produkter uppfyller krav på driftsäkerhet och är tystgående så att besökare ska slippa störande ljud när de går in i eller lämnar byggnaden. Vissa av våra dörröppnare lämpar sig bättre för innerdörrar, medan andra är anpassade till ytterdörrar. 

Strikta krav är uppställda för fastigheters tillgänglighet. Långt ifrån alla fastigheter och lokaler är idag tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och behöver därför anpassas. Detta gäller även all säkerhetsteknik som är installerad i fastigheterna och detta glöms väldigt ofta bort i projekten. Vi arbetar proaktivt med tillgänglighetsanpassad säkerhetsteknik så att alla skall kunna använda våra sytem – alltid.

Alla personer ska få komma in i alla fastigheter utan hjälp av övriga personer. Det är ytterst integritetskränkande för personer med funktionsnedsättning att behöva vänta på att en annan person ska öppna dörren, lägga passerbrickan mot läsaren eller läsa vad som står i en porttelefon och detta vill vi i yttersta mån motverka genom att tillgänglighetsanpassa inte bara våra egna installationer utan även andra företags åt er.

I många fall vore det önskvärt att någon kunde öppna dörren för dig när du har händerna fulla, eller att dörren öppnade sig själv. Med hjälp av dörrautomatik öppnas och stängs dörren automatiskt. Styrning av dörrautomatik kan ske på olika sätt som med hjälp av en armbågskontakt, rörelsesensorer eller integrerat till ett passersystem. Vanliga användningsområden är dörrmiljöer med mycket persontrafik som exempelvis entrédörrar eller passager och kan installeras likväl inomhus som utomhus.

Genom integration med passersystem kan du enkelt bestämma individuellt hur länge dörren skall hållas öppen och erbjuder där med högre tillgänglighetsanpassning för människor med funktionsvariation, och äldre.

Vi installerar er dörrautomatik

På Sectragon kan vi hjälpa dig som behöver installation av dörrautomatik. Vi kan även hjälpa dig med att anpassa dina andra system som porttelefon, larm och passergång med automatiskt dörröppningssystem. Vi är ledande på dörrautomatik och levererar endast de bästa lösningarna för dig och ditt företag eller förening. Våra automatiska dörröppnare är framtagna för att förbättra bekvämligheten och säkerheten i en byggnad och välkomnar besökare lika väl som underlättar trafikflödet i dörrmiljön. Med Sectragon säkerställer du en smidigare dörröppning och en fungerande trafikintensitet – för alla!

Har ni entrédörrar utan dörrautomatik eller dörröppnare? Kortläsare eller porttelefoner som sitter för högt upp utan vinklade fästen? Vi kan isåfall med enkla medel hjälpa er att få era lokaler att uppfylla gällande krav och lagstiftning på tillgänglighet så att alla kan ta sig in i era lokaler utan att mötas av integritetskränkande moment.

När du kontaktar oss berättar vi mer och leder dig rätt i valet av automatiska dörröppnare. Ni får alltid svar samma dag och vår support finns alltid här för att ge dig råd!

alla tjänster