Tjänster

Dörrautomatik

Behöver ni tillgänglighetsanpassa entréer, uppgångar eller kontor? Eller kanske vill ni enbart underlätta med automatisk dörröppnare? Hör av er till oss för hjälp!

Vi verkar för att alla ska få komma in i alla fastigheter - alltid.

Strikta krav är uppställda för fastigheters tillgänglighet. Långt ifrån alla fastigheter och lokaler är idag tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och behöver därför anpassas. Detta gäller även all säkerhetsteknik som är installerad i fastigheterna och detta glöms väldigt ofta bort i projekten. Vi arbetar proaktivt med tillgänglighetsanpassad säkerhetsteknik så att alla skall kunna använda våra sytem – alltid.

Alla personer ska få komma in i alla fastigheter utan hjälp av övriga personer. Det är ytterst integritetskränkande för personer med funktionsnedsättning att behöva vänta på att en annan person ska öppna dörren, lägga passerbrickan mot läsaren eller läsa vad som står i en porttelefon och detta vill vi i yttersta mån motverka genom att tillgänglighetsanpassa inte bara våra egna installationer utan även andra företags åt er.

I många fall vore det önskvärt att någon kunde öppna dörren för dig när du har händerna fulla, eller att dörren öppnade sig själv. Med hjälp av dörrautomatik öppnas och stängs dörren automatiskt. Styrning av dörrautomatik kan ske på olika sätt som med hjälp av en armbågskontakt, rörelsesensorer eller integrerat till ett passersystem. Vanliga användningsområden är dörrmiljöer med mycket persontrafik som exempelvis entrédörrar eller passager och kan installeras likväl inomhus som utomhus.

Genom integration med passersystem kan du enkelt bestämma individuellt hur länge dörren skall hållas öppen och erbjuder där med högre tillgänglighetsanpassning för människor med funktionsvariation, och äldre.

Har ni entrédörrar utan dörrautomatik eller dörröppnare? Kortläsare eller porttelefoner som sitter för högt upp utan vinklade fästen? Vi kan isåfall med enkla medel hjälpa er att få era lokaler att uppfylla gällande krav och lagstiftning på tillgänglighet så att alla kan ta sig in i era lokaler utan att mötas av integritetskränkande moment.

Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller hos er och hur vi kan hjälpa till. Ni får alltid svar samma dag!

alla tjänster