Dörrautomatik

Behöver ni tillgänglighetsanpassa entréer, uppgångar eller kontor? Eller kanske vill ni enbart underlätta med automatisk dörröppnare? Hör av er till oss för hjälp!

Dörröppnare

Vi verkar för att alla ska få komma in i alla fastigheter - alltid.

Dörrautomatik

Att en fastighet eller byggnad är tillgänglig för alla besökare är A och O. För personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt att dessa krav uppfylls. Med dörrautomatik underlättar det för människor att ta sig in och ut ur byggnaden. Vi säljer flera högkvalitativa system som går att tillgänglighetsanpassa till er fastighet men även som går att integrera med andra företags allehanda system.

Vad är dörrautomatik?

Dörrar i en byggnad kan öppnas och stängas automatiskt genom att du styr det via olika rörelsesensorer eller genom ett passersystem. Att behöva öppna och stänga en dörr manuellt kan vara svårt vid stora leveranser när händerna är fulla, när man har en funktionsnedsättning, inte orkar öppna dörren på grund av muskelsvaghet eller när man av hygieniska skäl helst inte vill röra vid handtaget.
De olika sensorerna som får dörren att öppnas kan vara:

– Passersystem med bricka eller blipp
– Armbågskontakt
– Andra rörelsesensorer
– Knapp eller kodlösning.

Så fungerar det

Med ett automatiskt styrsystem kan en dörr öppnas utan att du behöver röra den. En fördel är också att ett redan befintligt passersystem eller porttelefon kan integreras med en automatisk dörröppnare, och detta kan vi på Sectragon hjälpa dig med. Om du redan har ett system som inte inkluderar dörrautomatik kan vi installera det så de fungerar tillsammans. Installation av dörrautomatik kan ske både inomhus och utomhus. Det passar till både enkeldörrar och pardörrar.

Dörröppnare brf

Dörröppnare i brf är ofta väldigt uppskattat av medlemmarna då det medför bekvämlighetsskäl. Kanske har ni en tung entrédörr? Eller ett cykelrum ni önskar låta medlemmarna få dörren öppnad åt sig genom en automatisk dörröppnare? Dörröppnare brf har väldigt många olika användningsområden och vi projekterar och installerar väldigt mycket dörröppnare i brf. Dörröppnare brf kommer även med vissa lagkrav som måste följas. Vi hjälper er och guidar er till en bra, säker och regelmässigt korrekt lösning. 

Lämpliga platser för dörröppnare

Dörrautomatik lämpar sig bäst där många människor kommer och går. Detta är vanligt vid entrédörrar i allmänna byggnader, vid ingång till butiker, i fastigheternas ytterdörrar när en kod slås in eller vid olika passager. Företag och myndigheter använder sig ofta av denna typ av system, så även skolor, universitet, restauranger och varuhus där dörröppnare för handikappade är särskilt efterfrågade. 

Dörrautomatik brf

Är ni en bostadsrättsförening och önskar installera en dörrautomatik i er brf? Vi installerar mycket dörrautomatik till brf och det uppskattas dels ofta av medlemmarna samtidigt som det medför en tillgänglighetsanpassning för de med tillgänglighetsbehov. Dörrautomatik brf är en av de vanligaste projekten vi utför idag och vi hoppas att ni ska välja att köpa er dörrautomatik till er brf av oss. Varmt välkommen att kontakta oss kring dörrautomatik till brf!

Från bostadsanpassat till offentlig miljö

Vår erkända dörrautomatik går lika bra att anpassa till bostäder som till offentliga miljöer. Alla produkter uppfyller krav på driftsäkerhet och är tystgående så att besökare ska slippa störande ljud när de går in i eller lämnar byggnaden. Vissa av våra dörröppnare lämpar sig bättre för innerdörrar, medan andra är anpassade till ytterdörrar. 

Strikta krav är uppställda för fastigheters tillgänglighet. Långt ifrån alla fastigheter och lokaler är idag tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och behöver därför anpassas. Detta gäller även all säkerhetsteknik som är installerad i fastigheterna och detta glöms väldigt ofta bort i projekten. Vi arbetar proaktivt med tillgänglighetsanpassad säkerhetsteknik så att alla skall kunna använda våra sytem – alltid.

Alla personer ska få komma in i alla fastigheter utan hjälp av övriga personer. Det är ytterst integritetskränkande för personer med funktionsnedsättning att behöva vänta på att en annan person ska öppna dörren, lägga passerbrickan mot läsaren eller läsa vad som står i en porttelefon och detta vill vi i yttersta mån motverka genom att tillgänglighetsanpassa inte bara våra egna installationer utan även andra företags åt er.

I många fall vore det önskvärt att någon kunde öppna dörren för dig när du har händerna fulla, eller att dörren öppnade sig själv. Med hjälp av dörrautomatik öppnas och stängs dörren automatiskt. Styrning av dörrautomatik kan ske på olika sätt som med hjälp av en armbågskontakt, rörelsesensorer eller integrerat till ett passersystem. Vanliga användningsområden är dörrmiljöer med mycket persontrafik som exempelvis entrédörrar eller passager och kan installeras likväl inomhus som utomhus.

Genom integration med passersystem kan du enkelt bestämma individuellt hur länge dörren skall hållas öppen och erbjuder där med högre tillgänglighetsanpassning för människor med funktionsvariation, och äldre.

Dörrautomatik brf Stockholm

Installera toppmoderna och automatiska dörröppnare till din brf i Stockholm. För att underlätta ingång och utgång i fastigheten i din brf kan du installera dörrautomatik. Med Sectragons lösningar går det smidigt att integrera din dörrautomatik i bostadsrättsföreningen med porttelefoner och andra säkerhetssystem. Du kan även välja att installera det inomhus eller utomhus, oavsett om det är enkel- eller pardörrar.

Allt fler brf:er installerar automatiska dörröppnare

Det sker allt fler installationer av dörrautomatik till bostadsrättsföreningar i Stockholm. En av anledningarna är att det rör sig många människor genom att folk flyttar oftare och olika typer av leveranser förekommer dagligen. Ytterdörrarna är inte sällan tunga eller svåröppnade vilket en automatisk dörröppnare löser åt er. En viktig tanke måste också ägnas åt funktionsnedsatta som av olika anledningar inte klarar av att öppna och stänga fastighetens ytterdörrar och förrådsdörrar på egen hand.

Gör din brf eller förening en tjänst – beställ automatisk dörröppnare till samtliga trapphus eller förråd för både enklare och säkrare tillträde.

Vi utför installation och service av dörrautomatik

Våra erfarna installatörer kommer till din brf och installerar och/eller integrerar din dörrautomatik med dina redan existerande säkerhetslösningar. Vi utför även service av din redan insatta dörröppnare. Installation av dörrautomatik till brf:er tillhör en av våra vanligaste uppdrag, vi har god erfarenhet av alla typer av fastigheter, dörrar och integrerade lösningar för att tillgänglighetsanpassa din bostadsrättsförenings lokaler och fastigheter.

Sectragon hjälper er mot en perfekt lösning

Har du frågor eller funderingar angående lösningar som gäller dörrautomatik för brf i Stockholm? Kontakta oss så guidar vi dig rätt och tipsar även om krav och regler angående detta eftersom dörrautomatik för brf kräver vissa tillstånd och vetskap innan installering.

Har ni en Geze dörröppnare, Besam dörröppnare eller Dorma dörröppnare idag och vill ha service?

Vi utför service på samtliga fabrikat. Har ni frågor kring er dörröppnare från Geze, dörröppnare från Besam eller dörröppnare från Dorma? Kontakta oss så bokar vi ut en servicetekniker som hjälper er med de fel som ni upplever. Vanliga problem på dörröppnare kan vara att drivmotorn går för långsamt, fördröjningen är för lång på knappen eller att det saknas sensorlister på dörren. 

Vi installerar er dörrautomatik

På Sectragon kan vi hjälpa dig som behöver installation av dörrautomatik. Vi kan även hjälpa dig med att anpassa dina andra system som porttelefon, larm och passergång med automatiskt dörröppningssystem. Vi är ledande på dörrautomatik och levererar endast de bästa lösningarna för dig och ditt företag eller förening. Våra automatiska dörröppnare är framtagna för att förbättra bekvämligheten och säkerheten i en byggnad och välkomnar besökare lika väl som underlättar trafikflödet i dörrmiljön. Med Sectragon säkerställer du en smidigare dörröppning och en fungerande trafikintensitet – för alla!

Har ni entrédörrar utan dörrautomatik eller dörröppnare? Kortläsare eller porttelefoner som sitter för högt upp utan vinklade fästen? Vi kan isåfall med enkla medel hjälpa er att få era lokaler att uppfylla gällande krav och lagstiftning på tillgänglighet så att alla kan ta sig in i era lokaler utan att mötas av integritetskränkande moment.

När du kontaktar oss berättar vi mer och leder dig rätt i valet av automatiska dörröppnare. Ni får alltid svar samma dag och vår support finns alltid här för att ge dig råd!

alla tjänster