Tjänster

Elektronisk låsning

Elslutbleck, motorlås, eltryckeslås, magnetlås och samtliga elektroniska cylindrar och hänglås hittar ni hos oss. Läs mer för ytterligare information!

Porttelefon

Elektromekaniska låssystem - automatisering för en smidigare och enklare vardag

Grunden i ett inbrottsskydd utgörs ofta av mekaniska låssystem. I elektromekaniska låssystem har mekaniken kompletterats med elektroniska funktioner. Ett låssystem som styrs helt elektroniskt är ett så kallat passersystem, som även kan integreras till ett larmsystem. Vid ett integrerat system kan manöverpanelen användas vid till- och frånkoppling av larm öppnas och låser nattlåset automatiskt.

Om en passage i ett integrerat system försöker göras med hjälp av exempelvis en vanlig nyckel där låsen styrs helt elektroniskt kan det räknas som att dörren färseras och signalerar då ett larm på att passagen inte gjorts på ett korrekt sätt.

Vilken typ av låssystem som passar bäst till just er anläggning eller verksamhet beror på vad det är för typ av dörr, frekvensen på in- och utflyttningar i fastigheten, hur ofta dörren används men även säkerhetskraven på verksamheten samt utrymningsvägar och brandskydd. Det är många parametrar som bestämmer vad för typ av system som är optimalt beroende på kraven som ställs.

Hög låssäkerhet kräver kvalitet i alla led. Som leverantör av lås kan ni lita på oss hela vägen – från projektering och framtagning av ert låssystem, till installation.

alla tjänster