Tjänster

Inbrottslarm

Inbrottslarm för företag och skyddsvärda lokaler. Finns det krav på skyddsnivå från exempelvis ett försäkringsbolag? Vi hjälper dig med en godkänd anläggning!

Moderna inbrottslarm för alla företag, myndigheter, kommuner och fastigheter, oavsett storlek eller industri.

Ett inbrott för ett företag kan i väldigt många fall innebära förlust av stora värden, arbeten som går förlorade, driftstopp som orsakar ekonomiska konsekvenser och en stor ökad administration. I vissa fall kan det innebära fara och risk för anställda och personal i verksamheten. I många fall fungerar inbrottslarm som ett trygghetsskapande verktyg.

Beroende på vad ni har för verksamhet och lokaler kan det finnas försäkringskrav som ställer upp vissa riktlinjer på vilken klass ni behöver ha på ert tekniska och mekaniska inbrottsskydd. Detta definieras i olika fyra olika larmklasser där 1 är lägst och 4 är högst. Det mest normala är att dimensionera systemen för larmklass 1 respektive 2. De olika larmklasserna definierar hur systemen projekteras, dimensioneras, utförs, vem som utför och ställer upp tydliga krav på dokumentation.

Vi tittar alltid på lokalerna vi ska arbeta i inför projektstart. En certifierad behörig ingenjör för inbrottslarm från oss involveras alltid i projekten för att säkerställa korrekt leverans. Sedan kommer vi med förslag på hur vi ska tänka gällande just ert system. Kanske har ni personal som inte vill hantera larmsystemet manuellt utan ha det helt automatiserat vid låsning av ytterdörr vid dagens slut? Kanske finns det fönster ni önskar att ha larmade dygnet runt? Ska det vara kopplat till en larmcentral? Vi hjälper er med att dimensionera och bygga just ert koncept efter de riktlinjer och regler som gäller och är mer än gärna ert bollplank i detta.

Hör av dig till oss i formuläret nedan eller på vår kontaktsida så återkommer vi till dig. Alltid samma dag!