Tjänster

Kameraövervakning

Kamerabevakning till butiker, företag, kommuner, myndigheter och industrier. Vill ni få kontroll över era ytor och kamerabevaka era lokaler vill vi hjälpa er.

Modern kameraövervakning för trygga och säkra fastigheter, miljöer och företag.

Kamerabevakning är idag ett mycket modernt verktyg för offentliga myndigheter, privata aktörer och organisationer att skapa trygghet i sina befintliga lokaler och även förenkla en hel del processer som annars kräver mänsklig involvering.

Vi bygger kamerabevakningsanläggningar av alla storlekar. Vi driver idag servermiljöer och plattformar åt hela kommuners kamerabevakning innehållandes hundratals kameror men har även butiker, lagerlokaler och liknande kunder med 4 stycken kameror i sina lokaler. Det finns därför en stor bredd i vårt produkterbjudande och vi har möjlighet att vara mycket flexibla vad gäller leveransomfattningen.

Kameror kan användas till mycket mer än bara få en videoström. Exempelvis kan ni räkna personer, identifiera rörelsemönster, mäta fordonstrafik, läsa av nummerplåtar och containernummer, se om någon kliver in genom ert staket och en rad andra funktioner. Vi ser hela tiden en utveckling av tekniken och användningsområdena blir enbart fler och fler.

När vi arbetar med kamerabevakning har vi inte bara ett stort fokus på de kameramässiga delarna utan tittar även på cybersäkerhetsdelen som är en central faktor för dessa system eftersom den i många fall utgör en stor säkerhetsrisk om leverantören väljer fel fabrikat eller dimensionerar felaktigt. Vi har därför certifierat och utbildat våra tekniker i nätverksinfrastruktur och cybersäkerhet och har interna rutiner för hur våra anläggningar alltid dimensioneras, vilka frågor som alltid ställs och hur vi attackerar diverse frågor som alltid uppkommer oavsett vem som är slutkunden. Detta är även en centralt fokuserad del i våra kvalitetsledningssystem.

Önskar ni installera ett nytt kamerabevakningssystem till er butik, industrifastighet, bostadsrättsförening eller liknande? Eller kanske är ni intresserade om hur man kan och får använda kamerabevakning? Oavsett är ni varmt välkomna att kontakta oss nedan så ska vi hjälpa er med att hitta just er lösning som passar era behov.