Tjänster

Konsulttjänster & Besiktning

Vi erbjuder konsultstöd och besiktningstjänster till kommun, stat och landsting. Behöver du stöd med en tillståndsansökan för kamerabevakning? Eller vill du besiktiga en entreprenad? Vi hjälper dig!

Konsulttjänster och besiktning för tekniska säkerhetssytem

Säkerhetsteknik och lås är mycket komplext och kräver i många fall en mycket detaljerad och noggrann förstudie och projektering för att inte bli onödigt kostnadsdrivande under produktionen. När vi är ute och träffar slutkunder och beställare av dessa system och produkter betonar vi alltid vikten av en noggrann projektering.

Det är i projekteringsstadiet många faktorer att ta hänsyn till och stora kompetenskrav ställs på konsulten. Lite beroende på vad ni skall bygga för system kommer troligtvis frågor kring budget, systemval, funktioner, driftsansvar, larmklass, larmcentral, försäkringskrav, utrymningskrav, låsning och liknande att dyka upp. Dessa frågor hänger i de flesta fall ihop med varandra och det är konsultens utmaning att på dessa premisser skapa ett tekniskt förfrågningsunderlag och ställa upp rimliga krav på leverantörerna som ska få delta i upphandlingen av detta.

Vanligt när man bygger ett säkerhetssystem är att ta in en elkonsult vilket i många fall kan vara helt rätt om den personen har rätt kunskapsnivå om hela cirkeln som är nämnd ovan. Dessvärre är det mer regel än undantag att så inte är fallet och behov uppstår då av någon som har kännedom enligt ovan. Egentligen är det ganska logiskt – en säkerhetskonsult skulle inte vara bättre än en elkonsult på att dimensionera kraftledningar och vice versa.

Är ni i planeringsstadiet av ett nytt projekt inom inbrottslarm, passersystem, kamerabevakning, överfallslarm, elektroniska lås, tillgänglighetsanpassning eller inom något annat område vi arbetar med? Kontakta oss isåfall nedan. Vi återkommer alltid samma dag!

alla tjänster