Sectragon

Porttelefon

Säker passerkontroll för besökare med porttelefon.

Att ha kontroll på vilka personer som skall ha tillträde till bostadsrättföreningen, fastigheten, kontoret, butiken eller vad det nu må vara för fastighetstyp underlättar med hjälp av en porttelefon. Porttelefoner finns med och utan display och med hjälp av knappsatsen kontaktas vederbörande och kontrollerar där efter om personen i fråga skall ha tillträde, antingen bara genom tvåvägskommunikation eller också med hjälp av videobild till en svarstelefon eller mobil. Svarstelefonen kan exempelvis vara i receptionen, lägenheten eller lokalen och finns både med och utan lur. En smidigare svarstelefon är din smartphone som är kopplad till porttelefonen, vilket gör att du enkelt och smidigt kan öppna till en besökare även fast du inte är på plats.

Porttelefoni monteras företrädelsevis i entréer eller vid obemannad mottagning där kommunikation mellan en behörig person i ena ändan och en besökande i den andra. Som nämnt ovan kan uppringning ske via två olika vis där det ena är via mobiltelefonin och den andra via statisk svarsapparat.

Vid installation av porttelefoni i bostads- och kontorsfastigheter är en mycket central punkt det estetiska. Det är viktigt att ha fina och dolda installationer i sina entréer för att boenden, besökanden och anställda ska bli bemötta av en trevlig entré vid besök. Det finns flertalet olika möjligheter till att dölja montage, plädera telefoner och göra ett tilltalande uttryck för porttelefonen i entrén.

Vi tillhandahåller porttelefonisystem från Aptus, RCO, Axema och tyska premiumtillverkaren Siedle.

Önskar ni veta mer, titta på hur det ser ut i verkligheten eller har några frågor är ni varmt välkomna till att kontakt oss nedan.

Våra referenser

Friskväderstorget 2-8

Nytt passer- och porttelefonisystem till Friskväderstorget 2-8. Bostadsbolaget i Göteborg har anlitat Sectragon för att byta ut passersystem, porttelefoni och tvättbokningssystem för Friskväderstorget 2-8.

Malmö stadsarkiv

Malmö stadsarkiv har anlitat Sectragon för installation av nytt integrerat säkerhetssystem för sina lokaler och centralmagasin

Gamla Riksdagshuset

Anrika fastigheten Gamla Riksdagshuset som inhyser Kammarrätten på Riddarholmen i Stockholm har gett Sectragon förtroende för komplett installation av nytt integrerat säkerhetssystem