Sectragon

Trygghets- och överfallslarm

När det föreligger risk för skada, fara, liv eller osäkerhet för er personal

När det föreligger fara för liv och säkerhet krävs trygghets- och överfallslarm. Bedriver ni en verksamhet som kan innebära risktagande för den anställda? Har ni anställda som utför arbeten i farliga miljöer ensamma utan kollegor? Eller är kanske er arbetsplats placerad i ett område där problem med tryggheten rent generellt råder? Då är uppkopplade trygghets- och överfallslarm en mycket god lösning för dig eller din personal.

Vanliga användningsområden för våra trygghetslarm är butiker med nattarbetande personer, elektriker med jour som arbetar själva, reparatörer för högspänningsledningar och liknande riskfyllda arbeten som utförs själv vid obekväma tidpunkter.

Vi har även lokaler som domstolar, häktningslokaler och liknande där överfallslarm är kopplat mot Polisen men det är i undantagsfall dessa larm ligger mot Polisen utan oftast tas dem emot av en larmcentral som har särskilda protokoll och riktlinjer för denna typ av larm. Överfallslarm hanteras på ett särskilt sätt hos larmcentralen och skiljer sig rätt kraftigt från ett traditionellt inbrottslarm.

Önskar ni veta mer kring hur ni kan implementera detta hos er, vilka larmtyper som finns eller har generella frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss nedan!

Våra referenser

Varbergs tingsrätt

Efter en utvärderingsprocess som kravställde kvalitet, erfarenhet och kompetens blev Sectragon vald säkerhetsentreprenör för installation av integrerat säkerhetssystem​

Förvaltningsrätten i Stockholm

Sectragon fick förtroendet att leverera ett helintegrerat säkerhetssystem till landets största domstol, Förvaltningsrätten i Stockholm, efter en tuff utvärderingsprocess

Gamla Riksdagshuset

Anrika fastigheten Gamla Riksdagshuset som inhyser Kammarrätten på Riddarholmen i Stockholm har gett Sectragon förtroende för komplett installation av nytt integrerat säkerhetssystem