Sectragon

Konsulttjänster & Besiktning

Konsulttjänster och besiktning för tekniska säkerhetssytem

Säkerhetsteknik och lås är mycket komplext och kräver i många fall en mycket detaljerad och noggrann förstudie och projektering för att inte bli onödigt kostnadsdrivande under produktionen. När vi är ute och träffar slutkunder och beställare av dessa system och produkter betonar vi alltid vikten av en noggrann projektering.

Det är i projekteringsstadiet många faktorer att ta hänsyn till och stora kompetenskrav ställs på konsulten. Lite beroende på vad ni skall bygga för system kommer troligtvis frågor kring budget, systemval, funktioner, driftsansvar, larmklass, larmcentral, försäkringskrav, utrymningskrav, låsning och liknande att dyka upp. Dessa frågor hänger i de flesta fall ihop med varandra och det är konsultens utmaning att på dessa premisser skapa ett tekniskt förfrågningsunderlag och ställa upp rimliga krav på leverantörerna som ska få delta i upphandlingen av detta.

Vanligt när man bygger ett säkerhetssystem är att ta in en elkonsult vilket i många fall kan vara helt rätt om den personen har rätt kunskapsnivå om hela cirkeln som är nämnd ovan. Dessvärre är det mer regel än undantag att så inte är fallet och behov uppstår då av någon som har kännedom enligt ovan. Egentligen är det ganska logiskt – en säkerhetskonsult skulle inte vara bättre än en elkonsult på att dimensionera kraftledningar och vice versa.

Är ni i planeringsstadiet av ett nytt projekt inom inbrottslarm, passersystem, kamerabevakning, överfallslarm, elektroniska lås, tillgänglighetsanpassning eller inom något annat område vi arbetar med? Kontakta oss isåfall nedan. Vi återkommer alltid samma dag!

Våra referenser

Strängnäs resecentrum

Ny kamerabevakning till Strängnäs resecentrum. Strängnäs har byggt nytt resecentrum som knutpunkt för regional tåg- och busstrafik och Sectragon anlitades för att säkra lokalerna

Malmö stadsarkiv

Malmö stadsarkiv har anlitat Sectragon för installation av nytt integrerat säkerhetssystem för sina lokaler och centralmagasin​

Allsvensk fotbollsarena

Kamerabevakning till Allsvenska fotbollsarenan Tunavallen. AFC Eskilstuna tar klivet upp i Allsvenskan och Sectragon har planerat, projekterat och levererat en ny kamerabevakningsanläggning till arenan